برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

بررسی تأثیربازدید از باغ‌وحش بر ارتقای دانش و نگرش محیط‌زیستی بازدیدکنندگان (مطالعه موردی: باغ پرندگان شهر تهران).

Volume 1, Issue 3 (May-June. 2020)سال ۴ دوره ۱ شماره ۳

زینب اشراقی a، سعید مطهری b*

a کارشناسی ارشد آموزش و مدیریت محیط‌زیست، دانشکده کشاورزی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، کد پستی ۳۹۷۳۱۸۸۹۸۱، ایران

b وابستگی استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده کشاورزی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، کد پستی ۳۹۷۳۱۸۸۹۸۱ ، ایران

چکیده مطلب

هرساله هزاران نفر از باغ‌وحش‌ها بازدید می‌کنند و آموزش مسائل محیط‌زیستی یکی از اهداف اصلی باغ‌وحش‌ها به حساب می‌آید. با این همه، در سال‌های اخیر انتقادات زیادی در رابطه با کاهش عملکرد آموزشی باغ وحش‌ها شده است، لذا پژوهش حاضر با هدف ‌بررسی تاثیر بازدید از باغ پرندگان شهر تهران بر میزان دانش و نگرش مراجعه‌کنندگان به روش تجربی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه بازدیدکنندگان بالای ۱۸ سال از باغ پرندگان ‏تهران است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ۱۵۰ ‏نفر انتخاب شد، که با توجه به محدودیت‌هایتحقیق در کل تعداد ۱۱۲ پرسشنامه بدست آمد. برای گردآوری داده‌های مربوط به پیش‌آزمون و پس‌آزمون، از یک پرسشنامه سنجش دانش و نگرش پژوهشگرساخته استفاده گردید. ضریب پایایی این پرسشنامه، از طریق آلفای کرونباخ ۸۱/۰ محاسبه شد و رواییآن نیز با نظرسنجی از پنج استاد علوم محیط‌زیست تایید گردید. به منظور تجزیهو تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و همچنین از روش‌های آمار استنباطی مانند تی با دو نمونه همبسته استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاضر حاکی از آن بود که بازدید از باغ پرندگان تهران بر میزان دانش و نگرش مراجعه‌کنندگان تاثیر مثبت و معنی‌داری در سطح آلفای ۵% دارد و یا به عبارت دیگر بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

قبول شده برای چاپ در ۲۸ تیر ۱۳۹۹

رایگان
لینک کوتاه : http://emsd.ir/?p=1344
حجم فایل :
تعداد صفحات :


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

*

code

خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
مدیریت بازیافت
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران