برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

تاثیر تسهیم دانش در شبکه های اجتماعی بر محیط زیست

مینو صفی پور a ، دکتر مژگان زعیم دار * b

a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

b استادیار، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

چکیده مطلب

در این مقاله با مرور تحقیقات انجام شده و با توجه به مقاله های جدید در این زمینه به بررسی تاثیر تسهیم دانش در شبکه های اجتماعی بر محیط زیست پرداخته شده است . فرضیه تحقیق این است که تسهیم دانش بر محیط زیست تاثیر دارد. هدف از این تحقیق مقایسه بررسی میزان تاثیر تسهیم دانش در شبکه های اجتماعی بر محیط زیست است . مقدار ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده بیشتر از ۷۸.۹ % بود . رگرسیون خطی برای تعیین تأثیر متغیرهای مستقل تسهیم دانش و محیط زیست بر متغیر وابسته شبکه های اجتماعی استفاده شده است . همبستگی متوسط و منفی بین دو متغیر مستقل محیط زیست و تسهیم دانش وجود دارد. یک همبستگی زیاد و مثبت و از نظر آماری مهم بین دو متغیر محیط زیست و شبکه های اجتماعی و دو متغیر تسهیم دانش و شکبه های اجتماعی وجود دارد. بر طبق مدل به طور آماری محیط زیست همبستگی قابل ملاحظه ای ” اهمیت”  0.040 با شبکه های اجتماعی از تسهیم دانش با    ” اهمیت ”  0.141 با شبکه های اجتماعی دارد . با توجه به یافته های تحقیق، تاثیر تسهیم دانش بر محیط زیست از نظر آماری متوسط و منفی است . درحالیکه تسهیم دانش و محیط زیست در شبکه های اجتماعی تاثیر زیاد و مثبتی دارد. بنابراین در انتشار مطالب در مورد محیط زیست باید در شبکه های اجتماعی دقت بیشتری نمود.

قبول برای چاپ ۳۰ دی ۱۳۹۷

قیمت : 15000 تومان
لینک کوتاه : http://emsd.ir/?p=1097
حجم فایل : 61.1 کیلوبایت
تعداد صفحات :


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

*

code

‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
مدیریت بازیافت
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397