برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

تغییرات مقادیر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب خام، خروجی تصفیه خانه و شبکه آب شرب شهرستان اردبیل

محمد طریقی a، شایان خلیلی ارجقی b، ابراهیم فتایی *,c

a کارشناسی مهندسی منابع طبیعی ، آلودگی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ، اردبیل ، کد پستی ۵۶۱۵۷۳۱۵۶۷ ، ایران

b دانشجوی دکترای آلودگی محیط زیست ، تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

c دانشیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران، کد پستی ۵۶۱۵۷۳۱۵۶۷

چکیده مطلب

آب های سطحی نقش مهمی در تامین آب مورد نیاز شرب را دارند. هدف بررسی تغییرات مقادیر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب خام، خروجی تصفیه خانه و شبکه آب شرب شهری شهر اردبیل در سال ۹۳-۹۲ است. مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که در چهار فصل( زمستان ۹۲ لغایت پاییز ۹۳ ) با انتخاب ۴ ایستگاه نمونه برداری برای پایش پارامترهای دما، pH، کدورت، EC، نیترات، نیتریت، فسفات، سولفات، کلرور، فلوئور، سختی کل، قلیائیت، TDS و شوری انجام شد. توزیع داده ها نرمال بوده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری T  و آنالیز واریانس(ANOVA) استفاده شده است .نتایج نشان داد مقادیر پارامترهای فیزیکو شیمیایی اندازه گیری شده است (فلوئور، سختی کل، قلیائیت، TDS، کدورت، EC، نیترات، نیتریت، فسفات، سولفات، کلرور) در ایستگاهها و فصل های مختلف با مقادیر استانداردهای WHO، EPA و استاندارد ملی ایران ۱۰۵۳ دارای سطح اختلاف معناداری ( ۹۵ و ۹۹ درصد) می باشد بطوریکه اختلاف میانگین اندازه گیری شده به صورت معناداری پایین تر از مقادیر استاندارد بوده و از لحاظ مصرف آب شرب مشکلی ندارد. با وجود مقدار نسبتا” بالای کدورت آب خام پشت سد یامچی ( ۷/۲۶ NTU)، کارآیی سیستم تصفیه خانه در کاهش کدورت مطلوب بود ( ۳/۰ NTU). همچنین مقدار فلوئور از حداقل استاندارد ( ۵/۰ میلی گرم در لیتر) نیز کمتر بوده است.

قبول شده برای چاپ در ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

قیمت : 15000 تومان
لینک کوتاه : http://emsd.ir/?p=1118
حجم فایل : 70 کیلو بایت
تعداد صفحات : 3 صفحه


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

*

code

خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
مدیریت بازیافت
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)