برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

اطلاعات تماس

تلفن: ۰۹۳۵۷۳۶۷۷۳۴  – هلن مربی هروی

 نمابر: ۲۲۵۷۷۲۸۶
پست الکترونیک:emsd.editor@gmail.com
emsdjournal@yahoo.com
 وب‌سایت: http://emsd.ir
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397