برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

اطلاعات تماس

تلفن: ۰۹۳۵۷۳۶۷۷۳۴  – هلن مربی هروی

 نمابر: ۲۲۵۷۷۲۸۶
پست الکترونیک:emsd.editor@gmail.com
emsdjournal@yahoo.com
 وب‌سایت: http://emsd.ir
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
مدیریت بازیافت
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)