برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

درباره نشریه

EMSD یک ژورنال مستقل بوده و هیچ کمک هزینه ای از هیچ سازمانی دریافت نمی کند بنابراین هزینه های مرتبط با راهبری بوسیله هزینه های پرداخت شده توسط نویسندگان تامین خواهد شد . هزینه های ژورنال شامل هزینه اپراتوری جهت مطابقت دادن مقالات ارسالی با فرمت ژورنال جهت چاپ بصورت online ، اینترنت سرویس، تعمیر و نگهداری و هزینه های مرتبط با دریافت doi , plagiarism report  ( مقاله های ترجمه شده به انگلیسی) , داوری و ویرایش مقاله است.

 

دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
مدیریت بازیافت