برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

درباره نشریه

EMSD یک ژورنال مستقل بوده و هیچ کمک هزینه ای از هیچ سازمانی دریافت نمی کند بنابراین هزینه های مرتبط با راهبری بوسیله هزینه های پرداخت شده توسط نویسندگان تامین خواهد شد . هزینه های ژورنال شامل هزینه اپراتوری جهت مطابقت دادن مقالات ارسالی با فرمت ژورنال جهت چاپ بصورت online ، اینترنت سرویس، تعمیر و نگهداری و هزینه های مرتبط با دریافت doi , plagiarism report  ( مقاله های ترجمه شده به انگلیسی) , داوری و ویرایش مقاله است.

 

مدیریت بازیافت
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران