برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

بایگانی‌ها دوره سوم -سال ۱۳۹۸ - نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

بررسی شاخص های توسعه پایدار در مراکز تفریحی برای جانبازان و معلولان (مطالعه موردی پارک خیام تهران).

بررسی شاخص های توسعه پایدار در مراکز تفریحی برای جانبازان و معلولان (مطالعه موردی پارک خیام تهران).

علی ابراهیمیa، ملیکا بردبارb،الهه علی باباییb، سمیرا خوشنویسانa، الهام عباسی گواریa، مهناز میرزا ابراهیم طهرانیc* a کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال حکیمیه ، دانشکده علوم و فنون ،تهران، کدپستی ۱۶۵۱۱۵۳۳۱۱ ، ایران b کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران، کدپستی ۱۶۵۱۱۵۳۳۱۱ ، ایران…
بررسی استراتژی های سبز برای اجرای بازسازی و استاندارد ساخت ساختمانهای سبز

بررسی استراتژی های سبز برای اجرای بازسازی و استاندارد ساخت ساختمانهای سبز

Volume 3, Issue 5 (January-February. 2020)سال 3 دوره 5 علیرضا مربی هروی a، کتایون ورشوساز b* a کارشناس ارشد عمران ، شرکت ساختمانی لوتوس ، تهران ، ایران ، کد پستی ١٩٣٨٩٧٥٤٣٣ b گروه محیط زیست،واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران ، کد پستی 61349-37333 چکیده…
مقایسه روش های زمین آماری در برآورد عمق آب زیرزمینی (مطالعه موردي دشت ايذه).

مقایسه روش های زمین آماری در برآورد عمق آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت ایذه).

* محمود نجفی زیلایی a a دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد، یزد ، کد پستی۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱، ،ایران Volume 3, Issue 12 (December-January. 2020)دوره 3 شماره 12 چکیده مطلب مدیریت منابع آب از جمله آب زیرزمینی اهمیت فراوانی دارد. در این میان، بررسی تغییرات…
نقش توسعه فرهنگی در مدیریت پایدار شهری در ایران و مقایسه آن با شاخص های یونسکو در ادبیات موضوع

نقش توسعه فرهنگی در مدیریت پایدار شهری در ایران و مقایسه آن با شاخص های یونسکو در ادبیات موضوع

سهیلا بنی احمدی a، هلن مربی هروی b ، مژگان زعیمدار c* a دانشجوی دکتری ، دانشگاه آزاد واحد علوم و فنون دریایی مدیریت محیط زیست ،تهران و کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳ ،ایران b نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، کد پستی…
بررسی تاثیر عوامل موثر در جذب گردشگران در بازاریابی گردشگری

بررسی تاثیر عوامل موثر در جذب گردشگران در بازاریابی گردشگری

*زهره بزرگمنش a، هلن مربی هرویb a مرکز آموزش علمی-کاربردی نیشابور خراسان رضوی ، صندوق پستي: ۱۳۸ خراسان ، ایران b نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ،کد پستی  1945833814، ایران    (August-September. 2019)دوره 3 شماره 10 چکیده مطلب گردشگران در مناطق…
مدیریت ریسک های بهداشتی ، ایمنی و محیط زیستی بوستان ها و فضای سبز شهری تهران.

مدیریت ریسک های بهداشتی ، ایمنی و محیط زیستی بوستان ها و فضای سبز شهری تهران.

بهار سرابی a، مژگان زعیم دار b ، * a دانشجو ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ، دانشکده علوم و فنون دریایی ، گروه مهندسی منابع طبیعی محیط زیست ، تهران ،کدپستی 1987973133 ،ایران b استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ، دانشکده علوم و فنون…
استراتژیهای زیست محیطی و بهداشتی مدیریت زباله های بیمارستانی اردبیل

استراتژیهای زیست محیطی و بهداشتی مدیریت زباله های بیمارستانی اردبیل

* شایان خلیلی ارجقیa، زهرا محمدی جبه دارb a دانشجوی دکترای آلودگی محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳ ، ایران b کارشناس بهداشت محیط بیمارستان های شهرستان اردبیل، اردبیل، کد پستی 5615797494، ایران  (June-July. 2019)دوره 3 شماره 8 - 1398 چکیده مطلب مدیریت پسماندهای…
برآورد تراکم درختان با استفاده از سنجش از دور و زمین‌آمار (مطالعه موردی:جنگل‌های دست کاشت بیت قشم).

برآورد تراکم درختان با استفاده از سنجش از دور و زمین‌آمار (مطالعه موردی:جنگل‌های دست کاشت بیت قشم).

* محمدعلی حکیم زاده اردکانی a، محمود نجفی زيلايی b a دانشیار ، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد ، کدپستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱۸۹۱۹۵ ، یزد ، ایران b دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد ، کدپستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱، یزد ، ایران  (May-June.…
تدوین استراتژی های جایگزینی سموم پرخطر شیمیایی با فرمونها با رویکرد کاربرد مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در مزارع برنج.

تدوین استراتژی های جایگزینی سموم پرخطر شیمیایی با فرمونها با رویکرد کاربرد مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در مزارع برنج.

سوسن نظری تابک a، احمد حیدری* b، هلن مربی هرویC ، مجید حسنی مقدم d a  بخش تحقيقات آفت كش‌ها، موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، کد پستی1985713133، تهران، ايران b بخش تحقيقات آفت كش‌ها، موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج…
شبیه‌سازی مصرف بهینه‌ انرژی در مجموعه‌های ورزشی چندمنظوره در شهر شاهرود با استفاده از نرم‌افزار DesignBuilder.

شبیه‌سازی مصرف بهینه‌ انرژی در مجموعه‌های ورزشی چندمنظوره در شهر شاهرود با استفاده از نرم‌افزار DesignBuilder.

فاطمه علیداقی a، هومن بهمن‌پور b* a دانشجوی گروه معماری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود،کدپستی 43189-36199،ایران b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود،کدپستی 43189-36199،ایران (April-May. 2019) سال 3 شماره 6-1398 چکیده مطلب هدف از این تحقیق، یافتن فرم بهینه طراحی برای…
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
مدیریت بازیافت
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397