برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

بایگانی‌ها دوره سوم-۱۳۹۷ - نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

شاخص ها و راهكارهای مدیریت سبز در مصرف انواع منابع محیط زیست

شاخص ها و راهکارهای مدیریت سبز در مصرف انواع منابع محیط زیست

چکیده مطلب فاطمه برنگی a، مژگان زعیمدار b* a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران…
مدلسازی مفهومی منابع تولید آلاینده های هوا در پالایشگاه شهید تندگویان تهران با رویکرد بررسی کیفیت هوای شهری بوسیله SCREENING مدل

مدلسازی مفهومی منابع تولید آلاینده های هوا در پالایشگاه شهید تندگویان تهران با رویکرد بررسی کیفیت هوای شهری بوسیله SCREENING مدل

چکیده مطلب محسن جمشیدی انگاس *,a a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران (Volume 3, Issue 3 (March-April. 2018 پیش بینی میزان انتشار آلاینده ها در صنایع و بررسی روند آنها و اهمیت این مسئله زمینه های بررسی…
بررسی عوامل موثر بر مشارکت در حفاظت از محیط زیست.

بررسی عوامل موثر بر مشارکت در حفاظت از محیط زیست.

چکیده مطلب معصومه شاهنوری a*، مهشید محمدی شلمانی a ، شیوا پیروی a a دکتری مدیریت محیط زیست ، دانشکده علوم و فونون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران (Volume 3, Issue 5 (June-July. 2018 هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر در مشارکت جهت…
اثر نانوتکنولوژی بر پایش و کنترل آلودگی هوای ناشی از خودرو ها

اثر نانوتکنولوژی بر پایش و کنترل آلودگی هوای ناشی از خودرو ها

چکیده مطلب الهام ابراهیمیان a، مژگان زعیم دار b* a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳،…
استراتژی گیاه پالایی گونه های درختی برای کاهش آلودگی ها

استراتژی گیاه پالایی گونه های درختی برای کاهش آلودگی ها

چکیده مطلب مژگان زعیمدار a* a استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران (Volume 3, Issue 4 (May-June. 2018 گیاه پالایی (Phytostabilization ) استفاده از گیاهان برای حذف آلاینده ها از محیط زیست است. مقایسه…
تعیین رابطه نیاز سنجی‌ آموزشی با مهارت های شغلی کارکنان اداره کل محیط زیست استان تهران

تعیین رابطه نیاز سنجی‌ آموزشی با مهارت های شغلی کارکنان اداره کل محیط زیست استان تهران

چکیده مطلب *مژگان زعیمدار a a استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران (Volume 3, Issue 1 (May-June. 2018 مهمترین مساله در قبال تغییرات محیط، آموزش و بهسازی منابع انسانی است. زیرا سرمایه گذاری در…
بررسی رابطه بین فضاهای سبز شهری و جمعیت در مناطق 22 گانه شهر تهران

بررسی رابطه بین فضاهای سبز شهری و جمعیت در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

چکیده مطلب صدف نجارزاده a، مژگان زعیمدار b، * a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳،…
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی