برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

آیا بعد از فرستادن مقاله نهایی برای ژورنال می توانم تغییراتی در آن ایجاد کنم؟

شما باید فورا با ژورنال ارتباط برقرار کند اگرچه قطعی نمی باشد .

‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
مدیریت بازیافت
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396