برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

آیا بعد از فرستادن مقاله نهایی برای ژورنال می توانم تغییراتی در آن ایجاد کنم؟

شما باید فورا با ژورنال ارتباط برقرار کند اگرچه قطعی نمی باشد .

دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)