برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

آیا حقوق معنوای مرتبط با نتایج تحقیق بعد از امضا کردن copy right agreement متعلق به ژورنال است ؟

EMSD تنها نقش انتشار دهنده دانش را بر عهده دارد و در حقوق مرتبط با نتایج تحقیق دخل و تصرفی ندارد .

دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)
مدیریت بازیافت
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396