برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

آیا می توانم به مقاله نهایی اسامی نویسندگانی را اضافه کنم؟

بستگی دارد , تنها اگر اسامی جدید نقشی در تکمیل مقاله داشته باشند.

خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
مدیریت بازیافت
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)