برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

آیا می توانم تغییرات کوچکی در عنوان مقاله قبول شده برای چاپ ایجاد کنم؟

بستگی دارد ,شما باید اطمینان حاصل کنید که نسخه جدید و قدیمی معنی و مفهوم یکسانی دارند

دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
مدیریت بازیافت
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)