برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

آیا می توانم تغییرات کوچکی در عنوان مقاله قبول شده برای چاپ ایجاد کنم؟

بستگی دارد ,شما باید اطمینان حاصل کنید که نسخه جدید و قدیمی معنی و مفهوم یکسانی دارند

مدیریت بازیافت
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران