برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

محل استقرار ژورنال کجاست ؟

EMSD یک چاپ کننده online ایرانی است .

خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)