برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

محل استقرار ژورنال کجاست ؟

EMSD یک چاپ کننده online ایرانی است .

خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران