برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

پرداخت هزینه ها چطور انجام میشود ؟

پرداخت هزینه ها از طریق درگاه زرین پال  و یا از طریق شماره حساب های ذکر شده در برگه عملیات پرداخت انجام میشود .

دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی