ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی (اصول و روش ها)

ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی (اصول و روش ها)

ارزیابی چرخه عمر در دهه ۱۹۶۰ شروع گردید. توجه به محدودیت مواد خام و منابع انرژی جرقه علاقه به یافتن راههایی برای محاسبه تجمعی انرژی مورد استفاده و تصویر آینده تولید و مصرف منابع را روشن کرد. کتاب حاضر مقدمه ای از روش ارزیابی چرخه عمر را ارایه می دهد که کاربرد کلی و اجزای اصلی را شرح می دهد. مراحل مهم در یک مطالعه ,دستیابی به مواد خام، تولید، محصول، استفاده /استفاده مجدد / احیاء، و مدیریت پسماند است که مرزهای سیستم، فرضیات و قراردادهای مورد نظر در هر مرحله ارایه شده است. در این کتاب مفهوم مرز سیستم، ، مراحل مختلف ارزیابی چرخه عمر و فهرست اثرات احتمالی ، واحد عملکردی ، سناریوهای ممکن برای آن و راه حل پیشنهادی برای فرآیند ها را معرفی می کند. همچنین چگونگی محاسبه بار زیست محیطی گام های مختلف و در نهایت انتخاب مناسب ترین گزینه در هر مورد و نحوه گزارش دهی نهایی ، مورد توجه قرار گرفته است. در ارزیابی چرخه عمر به دست آوردن داده های مناسب یک مساله بسیار مهم در زمان ایجاد یک ارزیابی چرخه عمر مناسب است. این کتاب یک ابزار آموزشی برای کارشناسان ارزیاب یا دانشجویانی میباشد که می خواهند اصول و چگونگی اجرای یک LCA را بیاموزند . LCA برای مدیران زیست محیطی شرکت ها، تاسیسات دولتی، سازمان های صنعتی، یا دانشگاهیان می تواند مفید باشد . و می توان بوسیله یادگیری آن از چگونگی عملکرد زیست محیطی براساس مفهوم چرخه عمر در فرآیندهای تصمیم گیری خود بهره مند شد.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0