تا ثیر کووید ۱۹ بر محیط زیست با رویکرد مدیریت شهری

تا ثیر کووید ۱۹ بر محیط زیست با رویکرد مدیریت شهری

مریم مظاهری a,مژگان زعیم دارb

aدانشجوی دوره دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، علوم و فنون دریایی

b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

کرونا ویروسها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که بیماری های مختلف از قبیل سرماخوردگی
(SARS)severe acute respirarory syndrom معمولی تا سندروم حاد تنفسی یا همان
را ایجاد می نمایند. (MERS )middle east respiratory syndrom و
mers • عفونت با ویروس های خانواده کرونا منجر به عفونتهای تنفسی ملایم می شود اما اپیدمی با
نشان داده که ویروس های این خانواده تمایل به ایجاد بیماریهای جدی نیز دارند. /sars/ covid19
• کرونا ویروس ها یکی از عوامل اصلی سرماخوردگی هستند.
علائم : مشابه آنفلوآنزا با درگیر کردن دستگاه تنفسی، تب، سردرد، آب ریزش بینی و دردعضلانی، کاهش
و از بین رفتن حس بویایی و چشائی علائم گوارشی نظیر اسهال ، تهوع و
شده است. (MERS) و همچنین مرس (SARS) نوع خطرناک کرونا ویروس منجر به بیماری سارس

قبول شده برای چاپ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0