دستور العمل مربوط به بیرون گذاشتن مواد زائد قابل بازیافت و پسماند مواد غذایی در شهر تهران

دستور العمل مربوط به بیرون گذاشتن مواد زائد قابل بازیافت و پسماند مواد غذایی در شهر تهران

این کتاب توضیحاتی در مورد بهترین محل جداسازی مواد قابل بازیافت ، خانه ها و یا منشأ تولید زائدات را ارائه می کند  که در جهت رعایت قوانین زیست محیطی و ایجاد یک شهر سالم رعایت نکات زیر برای شهروندان ضروری می باشد.

۱۷ تیر ۱۳۹۶

 

 

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0