آیا تمام اسامی نویسندگان باید روی copy right agreement نوشته شوند؟ آیا استاد راهنما می تواند به عنوان نماینده نویسندگان فرم را امضا کند؟

بله , استاد راهنما میتواند به عنوان نماینده نویسندگان فرم را امضا کند

  • هلن مربی
  • هیچ
  • 12 تیر 96
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0