آیا می توانم تغییرات کوچکی در عنوان مقاله قبول شده برای چاپ ایجاد کنم؟

بستگی دارد ,شما باید اطمینان حاصل کنید که نسخه جدید و قدیمی معنی و مفهوم یکسانی دارند

  • هلن مربی
  • هیچ
  • 12 تیر 96
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0