آشنایی با روش های اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطرار در مناطق شهری با رویکرد پدافند غیر عامل

تهیه کننده : مریم مظاهری

شابک : 7-9-96494-622-978

پدافند غیر عامل : امنیت ، ایمنی ، پایداری

  • امنیت: عبارت است ازحفظ حقوق، صحت، تمامیت، محرمانگی اطلاعات و سهولت دسترسی مجاز .
  • ایمنی: عبارت است از حفظ نيروي انساني، زیر ساخت ها، ساختمان‌ها و تأسیسات، تجهيزات، سخت افزار، نرم افزار و اطلاعات کشور در مقابل اتفاقات مخرّب و برهم زننده.
  • پایداری: حفظ استمرار فعالیت ها و خدمات در تمام شرایط.

پدافند غيرعامل در واقع به دنبال آن است كه «ژن آمادگی دفاع در برابر تهدید و تهاجم» را در درون ساختار جامعه‌اي كه امكان مورد تهاجم شدن آن وجود دارد قرار دهد.

اصول راهبردی پدافند

oکاهش آسیب‌پذیری

o افزایش بازدارندگی

oارتقای پایداری ملی از اصول راهبردی پدافند غیرعامل است.

 

 

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...