آلودگی ناشی از زباله‌های پلاستیکی در اقیانوس ها.

آلودگی ناشی از زباله‌های پلاستیکی در اقیانوس ها.

افسون ارژنگی a، هلن مربی هروی b، غلامرضا ابراهیم زاده رجائی *c

a دانشجوی کارشناسی شیمی دارویی، گروه شیمی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

b سردبیر ، دکتری مدیریت محیط زیست ، EMSD , تهران ، کد پستی ۱۹۴۵۸۳۳۸۱۴ ، ایران

c گروه شیمی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی ، اردبیل ، ایران

چکیده مطلب

مطالعات اخیر نشان داده است که حمل و نقل دریایی در بلند مدت (سالها) منجر به تجمع بسترهای پلاستیکی در مرکز حوضه های اقیانوس می شود. این بدان معنی است که آلودگی پلاستیکی بسیار آسانتر بین لایه های اقیانوس و بین نیمکره ها از آنچه قبلاً تصور می شد جابجا می شود. هدف از تحقیق بررسی چالش های موجود در خصوص کیسه های پلاستیکی در دریا و قوانین و مقررات موجود در این زمینه و ارائه راهکارهای موجود می باشد. همچنین مرور کلی ، روشن و قابل فهم از دانش و درک علمی فعلی در مورد آلودگی پلاستیک و راه مبارزه با آن است. این تحقیق با توجه به بررسی ادبیات موضوع در سه موضوع تمرکز دارد: منابع ، توزیع و سرنوشت آلودگی پلاستیک در اقیانوس؛ تأثیرات آلودگی دریایی بر اکوسیستم دریایی و بهداشت محیط و انسان و تجزیه و تحلیل اقدامات پیشنهادی برای رفع آلودگی پلاستیکی در اقیانوس. مرور نتایج در ادبیات موضوع نشان می دهد راه حل های ممکن بسیاری برای مسئله وجود دارد. ترکیبی از قانون و افزایش آگاهی زیست محیطی از طریق آموزش به نظر می رسد بهترین راه حل برای حل چنین مشکلات زیست محیطی باشد. اقدام مستقیم در منبع آلودگی هنوز هم مؤثرترین روش است. کاهش روزانه مصرف پلاستیک کاری است که همه می توانند بطور جداگانه انجام دهند. محدود کردن مصرف پلاستیک باعث حافظت از اقیانوس ها می شود. اتخاذ تکنیک های موجود برای کاهش ضایعات پلاستیکی برای کاهش آلودگی اقیانوس ها به سه طریق: کاهش، جمع آوری ، بازیافت و دفع از مهمترین اقدامات پیشگیرانه است .

قبول شده برای چاپ در ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

 

 

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0