اثر نانوتکنولوژی بر پایش و کنترل آلودگی هوای ناشی از خودرو ها

چکیده مطلب

الهام ابراهیمیان a، مژگان زعیم دار b*

a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 3, Issue 3 (May-June. 2018

استانداردهای مربوط به گازهای خروجی از اگزوز اتومبیل‌ها روزبه‌روز سخت‌گیرانه‌تر و دقیق‌تر می‌شود. نانوتکنولوژی انقلابي جدید برای همه علوم در آینده است . فناوری نانو در حفظ محیط زیست نقش مهمي داشته و نیز موجیب كاهش مصرف مواد خام مورد نیاز شده و راهکاری در جهت حفظ محیط زیست و منابع طبیعي و دستیابي به توسعه پایدار به حساب مي آید . هدف از این مقاله تاکید و معرفی فناوری نانو و تاثیر آن در صنعت خودرو به منظور بهبود تولید مدل های اخیر با بهینه سازی عملکرد ایمنی و کاهش اثرات زیست محیطی، به طور عمده انتشار گازهای گلخانه ای است. این مقاله ابتدا به بررسی تشخیص و کنترل منابع آلوده کننده هوا ، برخی کاربردهای فناوری نانو در کنترل آلودگی هوا ، پایش و کنترل آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق و ریزگردها و تاثیرات مخرب فناوری نانو بر محیط زیست پرداخته سپس در زمینه استفاده از فناوری نانو در زمینه کاهش آلودگی زیست محیطی، بویژه کاربرد نانو در نظارت بر کنترل آلودگی هوا و اصلاح و روند آینده آن  تمرکز می کند. در این پژوهش به روش كتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات مربوطه پرداخته شده است که عمدتا به مباحث نظری و تاریخي موضوع پرداخته شده است. وجود نانو فیلترها برای تصفیه گازهای آلاینده خروجي از خودروها و واحدهای صنعتي و نانوتیوب ها (برای ذخیره سازی سوخت کاملا تمیز هیدروژن) اثبات شده است. کاربرد نانومواد ها در صنعت خودروسازی برای ایجاد ساختارهای سبک وزن که به معنی کاهش مصرف مواد و سوخت می شود در بدنه ماشین ، کاهش وزن، بهبود عملکرد موتور، افزایش بهره وری مصرف سوخت، بهبود کنترل خروجی اگزوز نام برد. این مقاله پیشرفت برنامه های کاربردی فناوری نانو برای دستیابی به اهداف زیست محیطی، اقتصادی و ایمنی در صنعت خودرو را بررسی میکند، و پیشنهاد می دهد که محققان، دولت ها و صنایع روشی برای بهینه سازی ارزیابی چرخه عمر در حمایت از تصمیم گیری و انتقال اطلاعات برای توسعه فناوری نانو در محصولات ارائه دهند. با بررسی ادبیات موضوع این نتیجه قابل دستیابی است که در حال حاضر که هوا حاوی آلودگی های مختلفی مانند CO، کلروفلوئوروکربن ها، ترکیبات آلی فرار، هیدروکربن ها و اکسید های نیتروژن است از پتانسیل مواد نانو در سیستم های پیشرفته نظارت و پاکسازی استفاده شود که باعث بهبود فن آوری های جدید تصفیه، مواد نانو، جذب، کاتالیزورها و سنسورها می شود.

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...