مرامنامه اخلاقی نشریه

 

به منظور اطمینان از اینکه تمامی نویسندگان مقالات که در ژورنال EMSD ثبت شده‌اند از دستورالعمل حرفه‌ای ژورنال تبعیت می‌کنند، نویسنده مربوطه یا نویسنده اصلی باید  فرم مرامنامه اخلاقی نشریه را از طرف تمامی نویسندگان مقاله به امضا رسانده و به ژورنال  بازگرداند. نویسنده متعهد می شود که:

  • این مقاله در سایر ژورنال ها با ملاحظات همزمان به ثبت نرسیده است.
  • تمامی نویسندگان بدان واقف بوده و مسئولیت آن نوشتار را پذیرفته‌اند. تمامی نویسندگان نقش فکری قابل ملاحظه‌ای در تحقیق داشته و در صورت نیاز از مجوزهای لازم برای ثبت نوشتار جهت انتشار احتمالی برخوردار هستند
  • نویسندگان هیچ یک از بخش‌های این نوشتار را که شامل نسخه متنی مقاله،  استناد به اثر نویسندگان، یا بکارگرفتن اطلاعات بدست آمده می‌باشد را کپی برداری و به سرقت نبرده‌اند.
  • هیچ یک از داده‌ها، جداول، آمار و ارقام یا متون این مقاله به استثنای چکیده مقاله که در کنفرانس‌ها یا آمار یا جداول که حق استفاده از آنها از صاحبان حقوق آنها اخذ شده، در جایی دیگر به هیچ زبان دیگری به انتشار درنیامده است.
  • هریک از نویسندگانی که در مقاله ذینفع هستند، به منافع خود در نامه‌ای تاییدیه که برای مدیر مسئول ارسال کرده‌اند اشاره داشته‌اند. این منافع مالی می‌تواند شامل هزینه مشاوران، حق ثبت امتیاز، صاحب سهام، حقوق تخصصی، مناصب مشاوره و سایر زیرمجموعه‌های مالی بوده لکن محدود به اینها نمی‌باشد. شایسته است که منافعی که باید از بی طرفی نویسنده در ارائه نتایج تحقیق بکاهد، شفاف‌سازی گردد.
  • نویسندگان به درستی وابستگی‌های خود را طی فهرستی اعلام کرده‌اند. این فهرست باید شامل وابستگی‌های شرکتی و صنعتی، سازمان‌های غیردولتی باشد. همانگونه که نویسندگان به خوبی می‌دانند که این فهرست در تمامی وابستگی‌های سازمانی نویسندگان در مقاله به چاپ خواهد رسید.
  • نویسندگان با رعایت حسن نیت منابع تامین مالی که برای تحقیق صرف شده در مقاله در بخش تقدیر و تشکر قید کرده‌اند. تمامی مشارکت‌های مالی انجام گرفته در رابطه با گزارش تحقیقی، از قبیل شرکت” متقابل” باید در گزارش اعلام شود. فهرست تمامی منابع مالی در مقاله منتشر شده ارائه خواهد شد.
  • نویسندگان اعلام کرده‌اند که فرم های نویسندگان را مطالعه و درک کرده‌اند. این فرمها در وب‌سایت EMSD ژورنال در دسترس می‌باشند.

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...