اهمیت خرما در امنیت غذایی و حفظ پایداری محیط‏زیست (با تأکید بر خرمای پیارم شهرستان حاجی آباد).

مقاله مروری

اهمیت خرما در امنیت غذایی و حفظ پایداری محیط‏زیست (با تأکید بر خرمای پیارم شهرستان حاجی آباد).

* لیلی شرفی پور a، قاسم بلوچ محمدمرادی b

a کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی ، استان هرمزگان ، ایران

b کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه آزاد فسا ، استان هرمزگان ، ایران

چکیده مطلب

خرما تحمل بالایی در شرایط سخت محیطی دارد . هدف تحقیق بررسی کاشت درختان خرما در کاهش مخاطرات زیست محیطی می باشد. روش تحقیق از نوع کتابخانه ایی و کاربردی است . نتایج تحقیق نشان می دهد این محصول نقش ویژه‏ای در جلوگیری از پیشرفت بیابان دارد. همچنین در بحث امنیت غذایی به حفظ پایداری محیط‏زیست نیز توجه شده است. درخت خرما در درجه اول دارای فواید غذایی و اقتصادی است و در وهله دوم در کاهش بسیاری از مشکلات زیست‏محیطی منطقه نیز نظیر آلودگی، بیابان‏زایی و گرم شدن کره زمین مؤثر است. نخل خرما برای ایجاد مناطق گیاهی مقاوم در برابر بیابان‏زایی مناسب است. این امر به حل مشکلات زیست‏محیطی کشورهای عربی کمک خواهد کرد. برگ‏ها دارای مواد مغذی و مواد آلی زیادی هستند که می‏توانند به کمپوست تبدیل شوند. بحث و نتیجه گیری :وجود نخل‌ها در کشور باعث به‌وجود آمدن فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم شده که به‌طور حتم در صورت عدم رسیدگی به وضعیت شوری آب و چاره نیندیشیدن و نیز نبود کارخانجات فرآوری و بسته‌بندی خرما، عدم همکاری دولت و سرمایه‌گذاران، صنعت خرما دچار خسران می‌شود.

قبول شده برای چاپ در ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

Volume 1, Issue 10 (August-September. 2021)سال ۵ شماره ۱۰

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0