اهمیت سنجش آلودگی صوتی در فضاهای ورزشی

اهمیت سنجش آلودگی صوتی در فضاهای ورزشی
هومن بهمن‌پور a، علی فهیمی‌نژاد b
a استادیار محیط‌زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
b استادیار تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
چکیده مطلب
با وجود آنکه امواج صوتی به عنوان یک عامل ضروری در زندگی انسان محسوب می‌شوند، اما در برخی از موارد و در شرایط خاص، شنیدن این امواج صوتی چندان خوشایند نبوده و مواجهه بیش از حدمجاز با صدا سبب آزار و افت شنوایی در انسان می‌گردد. اثرات مواجهه با صدا شامل اثرات شنوایی و اثرات غیرشنوایی می‌باشد. مواجهه با صداهای شدید تفریحی، خطر آسیب به دستگاه شنوایی را افزایش می‌دهد. سر و صدا بر کیفیت خواب افراد تاثیر نیز می‌گذارد و کیفیت خواب تاثیر مستقیم بر تمایل فرد به ورزش کردن دارد. از سوی دیگر، سبب افت راندمان و عملکرد ورزشکار می‌شود. فعالیت فیزیکی و ورزشی یکی از اجزای مهم زندگی روزانه است. نداشتن فعالیت فیزیکی و ورزش نکردن یکی از معضلات قرن است و محققان درصدد هستند راهی برای بر طرف کردن آن پیدا کنند. کاهش آلودگی صوتی در شهرها و کاهش میزان ترافیک می‌تواند در حل کردن این معضل کمک کننده باشد. در این خصوص استانداردهای متعددی تدوین شده است.
قبول شده برای چاپ در ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
Volume 2, Issue 19 (March-April. 2021)سال ۴ دوره ۲

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0