بررسی چالش ها در موفقیت هوش تجاری و شبکه های عصبی در بازاریابی سبز

بررسی چالش ها در موفقیت هوش تجاری و شبکه های عصبی در بازاریابی سبز
* زهره بزرگمنش a، هلن مربی هروی,b
a مرکز آموزش علمی-کاربردی نیشابور خراسان رضوی ، صندوق پستی: ۱۳۸ خراسان ، ایران
b سردبیر ، نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، تهران ایران

چکیده مطلب
رهبران تجارت و فناوری اطلاعات درک می کنند که فناوری ها بهترین فرصت برای به دست آوردن بینش و قابلیت های تصمیم گیری است که می تواند به سازمانها در کشف فرصتهای جدید ، افزایش کارآیی و دستیابی به اهداف شرکت کمک کند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در موفقیت مدیریت تجاری با استفاده از هوش تجاری و شبکه های عصبی در بازاریابی سبز و بررسی موانع عدم موفقیت در سازمانها و کسب و کار میباشد. تحقیق بصورت کتابخانه بوده و نتایج با استناد به پیشینه تحقیق بدست آمده است . با بررسی نتایج پشینه مشخص شده است که بسیاری از سازمان ها در تلاشند تا ابتکارات استراتژیک هوش تجاری که می تواند به بهبود دسترسی سطح سازمانی به اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی از پیشرفت تجاری کمک کند را بکار گیرند. در این تحقیق می خواهیم به این سوالات پاسخ دهیم: اگر هوش تجاری واقعاً اولویت اصلی است ، چه می شود اگر مشکلات بودجه یا منابع وجود داشته باشد؟ چرا در شرکتهایی که شروع به اجرای هوش تجاری کرده اند ، میزان پذیرش کاربران بسیار پایین است؟ چگونه وقتی هوش تجاری اولویت شماره یک است با این وجود تعداد معدودی از شرکت ها می توانند موفقیت را کسب کنند؟ نتایج بدست آمده از مرور پیشینه تحقیق نشان میدهد موانع اجرای موفقیت آمیز هوش تجاری صرفاً ماهیت تکنولوژیکی ندارند. در حقیقت ، آنها غالباً در درون خود سازمان هستند. در نتیجه یک ابتکار هوش تجاری می تواند به راحتی توسط بعضی عوامل منحرف شود ، و به دلیل رفتار متناقض ، ارزش کمتری تولید کند و بدین ترتیب اهداف یک سازمان از دست می رود. پروژه هایی که موفق می شوند اغلب نتیجه ترکیبی از افراد موفق ، استراتژی ها و فناوری ها هستند زیرا موفقیت هنگام عدم حضور سایر عوامل دشوار است.

قبول شده برای چاپ در ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0