بهینه‌سازی جاذب بنتونیت و بررسی راندمان حذف آلاینده‌ها از فاضلاب صنایع پتروشیمی

بهینه‌سازی جاذب بنتونیت و بررسی راندمان حذف آلاینده‌ها از فاضلاب صنایع پتروشیمی
هومن بهمن‌پور a، شهرزاد خرم‌نژادیان b
a استادیار ،گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
b استادیار ،گروه محیط زیست، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران
چکیده مطلب
هدف از این تحقیق استفاده هر چه بهتر از منابع معدنی داخلی و افزایش میزان توانمندی در زمینه بهره‌برداری و بهینه‌سازی مواد معدنی می‌باشد. همچنین در این پژوهش سعی شده است شیوه‌ای نوین در تصفیه پساب‌های پتروشیمی ارائه گردد. در این نمونه از بنتونیت پس از فرآیند تولید در مایکروویو به روش هضم با دقت نانو با یک زنجیره بلند دترجنت با یک ماده آلی (دی متیل اکتا دسیل آمونیوم کلراید) فراوری و بهینه شد. در ابتدای آزمایشات یک روش آماری با نرم‌افزارMINITAB و با روش تاگوچی رسم شد و در زمان‌های مختلف نمونه‌برداری انجام شد و طبق روش استانداردمتد شروع به انجام آزمایشات شد از بین فاکتورهای اندازگیری ۵ عامل میزان کدورت TSS , TDS, pH, COD,مورد ارزیابی قرار گرفت و تغییرات آنها را در زمان‌های مختلف با میزان مواد همچنین با نوع مواد بررسی گردید. میزان COD خروجی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در پساب پتروشیمی پساب پتروشیمی برابر PPM 16 اندازگیری گردید. همچنین بهترین حالت برای مادهA (بنتونیت اصلاح شده) با کدورتNTU 1.2 و میزان لجن mg/lit10 بوده است. هدف آن بود تا با توجه به نیاز کشور در زمینه تصفیه هر چه بهتر فاضلاب و پاکیزه نگه داشتن محیط زیست پیرامون آن و همچنین اصلاح ساختار بنتونیت و استفاده از فرآیند کاربرد نانو در صنعت اصلاح بنتونیت موجود در روش‌های مختلف گامی را در راستای شکوفایی کشور بتوان برداشت.
قبول شده برای چاپ در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
Volume 2, Issue 20 (February-March. 2021)

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0