تبیین ضرورت و ارائه راهکارهای مدیریت پسماندهای پلاستیکی در کشورهای آسیایی قبل و بعد از همه گیری کرونا (مورد پژوهشی کلان شهر تهران)

تبیین ضرورت و ارائه راهکارهای مدیریت پسماندهای پلاستیکی در کشورهای آسیایی قبل و بعد از همه گیری کرونا (مورد پژوهشی کلان شهر تهران)

صدرالدین علی پور a، امیر حسن جعفری ورامینی b، مهسا باویلی c*

a دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، ایران

b دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، ایران

c دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران ، ایران

 

چکیده مطلب

مدیریت صحیح پسماندهای پلاستیکی می تواند نقش مؤثری در حفظ محیط زیست و حفظ سلامت بشر در دوران همه گیری ایفا کند. در این پژوهش ابتدا به بررسی آمارهای موجود در زمینه تولید پسماندهای پلاستیکی و افزایش پسماندهای پزشکی در دوران همه گیری کرونا در کشورهای آسیای و کلانشهر تهران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد میزان جداسازی در خطوط پردازش مجتمع پردازش و دفع آراد کوه در سال ۱۳۹۹ برای نایلون ۸۲ تن در روز و پلاستیک ۳۱ تن در روز بوده که نسبت به سایر اقلام سهم بیشتری داشته است. همچنین با توجه به ممنوعیت جداسازی در مبدا و مقصد تناژ جمع آوری از ۱۵۳ تن در روز به ۹۱ تن در روز کاهش یافته است و روند جمع آوری از ۱۴۹ تن در روز در قبل از کرونا به ۱۰۲ تن در روز در بعد از کرونا کاهش یافته است از طرف دیگر با افزایش پسماندهای پزشکی در دوران پاندامیک کرونا و بالا بودن میزان پسماندهای پلاستیکی در ترکیب این پسماندها نیل به عملکرد رضایتبخش در گرو اقدامات همزمان در زمینه مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای پلاستیکی است. لذا در انتها ضرورت و تدوین راهکارهای تلفیقی مانند تدوین دستورالعمل هایی پیرامون حمل و دفن و استفاده از شیوه های آموزش همگانی و همچنین تغییر در بسته بندی و نوع محصولات مورد استفاده مردم پیشنهاد شده است.

قبول شده برای چاپ در ۲۰ مهر ۱۴۰۰

Volume 5, Issue 2(September-October. 2021)سال ۵ شماره ۱۱

 

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0