راهنمای نشریه

نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار یک  peer review  ژورنال می باشد  . این نشریه مقالاتی را که بصورت تحقیق نظری و بیان نظریه های علمی هستند را چاپ می کند که بصورت کلی تاثیر زیادی در زمینه مدیریت ایجاد می کنند.    EMSD نویسندگان را تشویق به ایجاد ایده های جدید یا دیدگاههای جدید در تحقیقات علمی موجود می کند. دامنه مقالات مناسب برای چاپ و انتشار در   EMSD  شامل مدیریت پسماند , مدیریت محیط زیست , توسعه پایدار , ارزیابی چرخه حیات و اقتصاد محیط زیست می باشد.

هیئت تحریریه برتر

ادغام مسئولیت های سردبیر, مدیر مسئول و صاحب امتیاز بودن دکتر هلن مربی هروی در تیم اختصاصی تحریریه باعث ایجاد تعهد بیشتر برای محقق شدن اهداف نشریه و بهبود کیفیت فرآیند نشر و ایجاد اطمینان در نویسندگان می شود.

چاپ سریع

چاپ سریع مقاله تحقیقاتی یکی از اولویت های نشریه می باشد . نشریه با بررسی دقیق و سریع در کلیه مراحل فرآیند و با داشتن نمودار گردش کار جدید سعی در چاپ مقاله ها با بیشترین سرعت ممکن دارد . اولین گام در این جهت فرآیند ثبت نام در نشریه است که اجازه می دهد بصورت سریع و ساده مقاله خود را برای نشریه بفرستید.

20 روز بعد از دریافت مقاله توسط ژورنال ایمیل رد یا قبول مقاله توسط ژورنال برای نویسندگان ارسال خواهد شد و یک فرصت بازه زمانی 2 هفته ای به نویسندگان برای اعمال تغییرات داده خواهد شد بدیهی است سرعت نویسندگان در اعمال تغییرات در سرعت چاپ ژورنال تاثیرخواهد گذاشت.

هزینه چاپ سریع مقاله   500 هزار تومان برای 5 صفحه می باشد .  هزینه 50 هزار تومان بابت هر صفحه بیشتر از استاندارد اضافه خواهد شد . در صورت درخواست نویسنده هزینه  doi نیز بر هزینه پایه اضافه خواهد شد (50 هزار تومان ).

مقالات پذیرفته شده بصورت کتاب مجموعه مقالات بوسیله نشر دیجیتال مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار بصورت کتاب دیجیتال منتشر خواهند شد .

 

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...