سیاست ها در مدیریت آلودگی خاک.

سیاست ها در مدیریت آلودگی خاک.
سجاد نجفی شیخ جان a، هلن مربی هروی b، کتایون ورشوساز *c
a کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران ، ایران
b سردبیر ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، ایران
c استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران

چکیده مطلب
آلودگی خاک به یک تهدید عمده برای ایمنی مواد غذایی ، سلامت انسان و ایمنی اکولوژیکی تبدیل شده است . مجموعه ای از حوادث آلودگی خاک مانند برنج مسموم ، برنج آلوده به کادمیوم ، مسمومیت با زمین و مسمومیت با سرب منجر به بی ثباتی اجتماعی و حتی وحشت عمومی در برخی مناطق شده است. مدیریت آلودگی خاک با چالش ها و مشکلات عظیمی از جمله عدم وجود قوانین و مقررات ، ابهام مسئولیت ، عدم پاسخگویی و ، توانایی مدیریتی ضعیف مواجه است. اولین وظیفه برای پاسخگویی به چالش آلودگی خاک ، تهیه قانون خاک برای ارائه مبانی قانونی برای مدیریت محیط زیست خاک و مدیریت آلودگی خاک است. برای مدیریت آلودگی خاک و برای تأمین نیازهای فعلی و آینده مدیریت آلودگی خاک نیاز به ایجاد یک سیستم استاندارد یکپارچه محیط زیست خاک بر اساس اصول طراحی اساسی محافظت از سلامت انسان و ایمنی اکولوژیکی دارد. مدیریت آلودگی عمدتا دو موضوع مهم را شامل می شود: ایجاد یک سیستم مسئولیت واضح که مسئولیت پاکسازی سایت های آلوده را تعیین کند و ایجاد صندوق اختصاص داده شده به این مناطق مدیریت آلودگی خاک به یک تلاش پیچیده ، منظم و طولانی مدت نیاز دارد. تدوین قانون خاک فقط می تواند نیاز اساسی و اولیه تقویت یا بهبود مدیریت آلودگی خاک را برآورده کند. قانون خاک نمی تواند همه مشکلات را حل کند. بنابراین مهم و ضروری است که مکانیزمهای موثر برای مدیریت آلودگی خاک ، بهبود یابد اگرچه تا به امروز بر تحقیقات ، طبقه بندی ، ارزیابی ریسک و اصلاح مکانهای آلوده تأکید شده است.
قبول شده برای چاپ در ۱۷ بهمن ۱۳۹۹
Volume 1, Issue 4 (January-February. 2020)سال ۴ شماره ۱۰

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0