مدلسازی مصرف بهینه انرژی در ساختمان سبز در مناطق گرم و خشک با بر بهره‌گیری از نور طبیعی

مقاله پژوهشی

طیبه ولیان a، هومن بهمن‌پور b*

a استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ‌ایران

b استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ‌ایران

چکیده مطلب

ساختمان سبز هزینه اجرایی کمتری را برای سال‌های پیش‌رو متصور می‌شود. هدف از انجام این مطالعه، مدلسازی مصرف انرژی در یک ساختمان با کاربری فرهنگی در اقلیم گرم و خشک است. بدین منظور از داده‌های پیش‌فرض در نرم‌افزار دیزاین بیلدر و همچنین دو سناریو (حالت پایه و بهینه) استفاده شد. نتایج نشان داد که بهترین جهت‌گیری چرخش 20 درجه ای ساختمان به شرق می‌باشد. به منظور تامین بخشی از برق مصرفی ساختمان از 180 عدد پنل 2 مترمربعی در سقف ساختمان استفاده شد. مجموع مساحت این پنل‌ها 360 مترمربع بوده و راندمان این پنل‌ها 15 درصد بوده است. این پنل‌ها رو به سمت جنوب قرار گرفته و شیب آنها برابر 31 درجه می‌باشد. این تعداد پنل در طول سال می‌تواند 88437 کیلووات ساعت برق در طول سال تولید نماید. در حالت بهینه، انرژی سرمایش و گرمایش نسبت به ساختمان در حالت پایه 3/15 درصد کاهش یافته است.

قبول شده برای چاپ در 27 تیر 1401

Volume 1, Issue 8 (June-July. 2022)

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...