مدیریت استفاده از سموم دفع آفات در مزارع کشاورزی

مدیریت استفاده از سموم دفع آفات در مزارع کشاورزی
ایوب امانی کلا ریجانی a هلن مربی هروی b، سعیده نجفی شیخ جان c
a کارشناس ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم زمین ، گروه جغرافیا، گرایش برنامه ریزی روستایی ، تهران ایران
b سردبیر ، دکتری مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، تهران ، ایران
c کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی ، گرایش اصلاح نباتات ، دانشگاه آزاد شهر ری ، ایران

چکیده مطلب
همه کسانی که از سموم دفع آفات استفاده می کنند و یا با آنها کار می کنند باید الزامات، دستورالعمل ها و رهنمودهای کنترل مواجهه با آفت کش ها در کشاورزی را به خوبی درک کنند. برچسب ها همیشه باید قبل از استفاده از سموم دفع آفات خوانده شود. هدف از تحقیق بررسی چگونگی مدیریت استفاده از سموم در مزارع کشاورزی می باشد. نتایج بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد کشاورزان مجاز به نگهداری و استفاده از سمومی که مورد تایید نیستند نشده اند همچنین حتی اگر سموم دفع آفات به طور منظم استفاده می شود ، باید با سازمانهای مرتبط مشورت شود . باید از راهنمای ذخیره سازی سموم دفع آفات برای کشاورزان و سایر کاربران حرفه ای استفاده نمود. مرزهای مزرعه زیستگاه حساسی است ورود آفت کش ها به داخل پرچین ها یا گودال ها امکان صدمه زدن به حیات وحش را دارند. زیستگاههای مرطوب مانند علفزارهای باتلاقی و مراتع نیز به آفت کش ها و علف کش ها بسیار حساس هستند. در صورت ورود به منابع آب ، حتی مقادیر کم می تواند باعث آلودگی آب شوند. رعایت مقررات مربوط به آبهای زیرزمینی نیز یک روش مدیریت است. بسیاری از سیستم های فاضلاب شهری قادر به دفع تمامی زباله های آفت کش ها نیستند. استفاده از بیوبد می تواند خطر آلودگی آبها ناشی از فعالیتهای آفت کشها به حداقل برسد. در مواردی که سرعت باد بیشتر از ۴ تا ۶ مایل در ساعت یا ۶.۵ تا ۹.۶ کیلومتر در ساعت باشد، شرایط برای سم پاشی نامناسب است. در مزرعه ، مخلوط کردن و پرکردن سمپاش ها باید با فاصله حداقل ۱۰ متر از منابع آب و حداقل ۵۰ متر از چشمه ها ، چاه ها و گمانه ها انجام شود. علاوه بر این باید از هرگونه ریختن در مجراها یا زهکشهای مزرعه جلوگیری شود.
قبول شده برای چاپ در ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
Volume 2, Issue 24 (May-June. 2021)سال ۴ شماره ۲۴

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0