مدیریت پسماند ضایعات روغن موتور

سجاد نجفي شيخ جان a، رضا مکنون b
a کارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشکده مهندسي عمران و محيط‌زيست ، تهران ، ایران
b دانشیار ، دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشکده مهندسي عمران و محيط‌زيست ، تهران ، ایران
چکیده مطلب
ضایعات روغن‌موتور يک ماده بسيار آلاينده است که نيازمند مديريت مسئولانه مي‌باشد. هدف تحقیق بررسی سیستم مدیریت پسماند روغن‌موتور مستعمل و تأثيرات انتشار و نشت روغن‌موتور در خاک و محيط‌هاي آبي، و اهميت زيست‌محيطي احتراق سوخت اضافي مي‌باشد. روش تحقیق مروری بوده و از ادبیات موضوع جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد این سیستم شامل اجزاء جمع آوری ، استفاده مجدد ، بازیافت ، حمل ، سوزاندن و دفع می باشد . پس از مصرف قسمتي از روغن‌هاي كاركرده، اين روغن‌ها دوباره جمع‌آوري و تصفيه مي‌شود و درنتيجه به‌عنوان روغن نو، مجددا در اختيار مصرف‌کننده قرار مي‌گيرد. در بسياري از فرايندهاي تصفيه ، بازيابي و دفع لجن اسيدي مشکل اصلي انتقال آن مي‌باشد. بازيافت يک ‏چنين مواد آلوده‌اي در کاهش تلفات روغن‌موتور مفيد خواهد بود علاوه براين، اثر قابل‌توجه مثبتي بر ‏محيط‌زيست خواهد داشت . در استفاده مجدد به‌عنوان سوخت تنها تصفيه فيزيکي لازم است حال‌آنکه بازیافت مستلزم تصفيه مجدد روغن کارکرده با فرآيندهاي جامع است. روغن‌موتور زائد زماني ‏که بر روي زمين دفع مي‌شود يا در نهرهاي آب از جمله فاضلاب‌ها تخليه مي‌گردد، مي‌تواند باعث صدمه ‏به محيط‌زيست گردد اين مسئله باعث آلودگي آب‌هاي زيرزميني و خاک نيز مي‌شود. توليد سوخت‌هاي جايگزين از ضايعات روغن سبب کاهش مصرف سوخت‌هاي مبتني بر نفت مي‌شود. استفاده از پسماند روغن ‌موتور براي توليد سوخت ديزل به نظر مي‌رسد يک شيوه خوب براي توليد سوخت‌هاي جايگزين بشمار مي‌آيد.
قبول شده برای چاپ در 7 اسفند 1398
Volume 2, Issue 18 (February -March. 2020)سال3 شماره 18

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...