مدیریت پسماند ضایعات روغن موتور

مدیریت پسماند ضایعات روغن موتور

سجاد نجفی شیخ جان a، رضا مکنون b
a کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست ، تهران ، ایران
b دانشیار ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست ، تهران ، ایران
چکیده مطلب
ضایعات روغن‌موتور یک ماده بسیار آلاینده است که نیازمند مدیریت مسئولانه می‌باشد. هدف تحقیق بررسی سیستم مدیریت پسماند روغن‌موتور مستعمل و تأثیرات انتشار و نشت روغن‌موتور در خاک و محیط‌های آبی، و اهمیت زیست‌محیطی احتراق سوخت اضافی می‌باشد. روش تحقیق مروری بوده و از ادبیات موضوع جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد این سیستم شامل اجزاء جمع آوری ، استفاده مجدد ، بازیافت ، حمل ، سوزاندن و دفع می باشد . پس از مصرف قسمتی از روغن‌های کارکرده، این روغن‌ها دوباره جمع‌آوری و تصفیه می‌شود و درنتیجه به‌عنوان روغن نو، مجددا در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. در بسیاری از فرایندهای تصفیه ، بازیابی و دفع لجن اسیدی مشکل اصلی انتقال آن می‌باشد. بازیافت یک ‏چنین مواد آلوده‌ای در کاهش تلفات روغن‌موتور مفید خواهد بود علاوه براین، اثر قابل‌توجه مثبتی بر ‏محیط‌زیست خواهد داشت . در استفاده مجدد به‌عنوان سوخت تنها تصفیه فیزیکی لازم است حال‌آنکه بازیافت مستلزم تصفیه مجدد روغن کارکرده با فرآیندهای جامع است. روغن‌موتور زائد زمانی ‏که بر روی زمین دفع می‌شود یا در نهرهای آب از جمله فاضلاب‌ها تخلیه می‌گردد، می‌تواند باعث صدمه ‏به محیط‌زیست گردد این مسئله باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی و خاک نیز می‌شود. تولید سوخت‌های جایگزین از ضایعات روغن سبب کاهش مصرف سوخت‌های مبتنی بر نفت می‌شود. استفاده از پسماند روغن ‌موتور برای تولید سوخت دیزل به نظر می‌رسد یک شیوه خوب برای تولید سوخت‌های جایگزین بشمار می‌آید.
قبول شده برای چاپ در ۷ اسفند ۱۳۹۸
Volume 2, Issue 18 (February -March. 2020)سال۳ شماره ۱۸

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0