معرفی ابزارهای اعتبارسنجی و حسابداری گازهای گلخانه‌‌ای

چکیده مطلب

*هلن مربی هروی

EMSD ، تهران ، ایرانhelen.morabi@yahoo.com 

(Volume 1, Issue 1 (May-June. 2017

توافقنامه تاریخی پاریس در دسامبر 2015 مقرراتی را برای اندازه گیری های جهانی و هماهنگ ، گزارش دهی و تأیید برای مقابله با تغییرات آب و هوایی ایجاد کرد. هدف این مقاله شناسایی و معرفی ابزارهای اعتبار و اطمینان سنجی در زمینه کاهش گازهای گلخانه ای بوده و بیان تفاوت های این ابزارها از یکدیگر می باشد. ایزو14064 گازهای گلخانه‌ای، به ترتیب سه بخش را در برگرفته و با جزئیات به شرح مشخصات و دستورالعمل‌های لازم برای سطوح سازمانی و پروژه‌ای و اعتبارسنجی و اطمینان سنجی پرداخته است. توسعه دهندگان ایزو14064 دریافتند که هرگونه نقص فنی در استاندارد موجب از دست دادن اعتبار و تناسب بازار خواهد شد. اعتبارسنجی ایزو14064می‌تواند تحت تاثیر گستردگی مشارکت در فرایند توسعه استاندارد قرار بگیرد. بنابراین مشارکت کشورها، مناطق، گروه‌های سهامدار و کارشناسان تکنیکی مختلف برای اطمینان یافتن از چشم‌انداز‌های مختلف مورد تشویق واقع گردیده و نیازها و مهارت‌های بسیاری در آن مد نظر قرار گرفته شده است. در سطح سازمانی ایزو دستورالعمل‌های لازم برای کمیت‌سنجی و گزارش انتشارهای گازهای گلخانه‌ای و حذفیات، جزئیات، اصول و الزامات طراحی، توسعه، مدیریت، و گزارش فهرست‌های سازمانی یا شرکتی GHG را در برمی‌گیرد. در سطح پروژه مشخصات و دستورالعمل‌های لازم را به منظور کمیت‌سنجی، نظارت، و گزارس‌دهی کاهش‌ انتشارهای گازهای گلخانه‌ای و افزایش زدایش‌ها، تمرکز بر پروژه‌های GHG یا فعالیت‌های مبتنی بر پروژه که برای کاهش انتشارهای GHG یا افزایش  زدایش GHG طراحی شده‌اند در بر می‌گیرد. برای اعتبار و اطمینان سنجی مشخصات و دستورالعمل‌های لازم در رابطه با ادعاهای مرتبط با گازهای گلخانه‌ای، جزئیات اصول و شرایط تایید فهرست GHG و اعتبار و اطمینان سنجی از پروژه‌های GHG لازم می‌باشد. با توجه به تعهدات ایران در توافقنامه پاریس بنظر می رسد ایران باید تلاش های زیادی را دراین زمینه انجام دهد.

8 تیر 1396 

برچسب‌ها:

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...