مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی

شابک:978-622-00-1017

چکیده

این گزارش توسط گروه کاری علمی اروپایی SETAC در رابطه با دسته اثرات منطقه‌ای و جهانی  (SETAC-Europe/STG-GARLIC) آماده شده که توسط دومین گروه کاری اروپایی SETAC در رابطه با ارزیابی اثرات چرخه عمر (WIA-2) تعبیه گردیده است. این سند تاریخچه فصلی است که توسط همین نویسندگان تحت عنوان “تغییرات آب‌وهوایی، کاهش ازن استراتوسفریک، تشکیل فتواکسیدانت، اسیدی شدن و اوتروفیکیشن” در Udo de Haes et al به رشته تحریر درآمده است(2002). در این فصل به بررسی خلاصه تحقیقات STG-GARLIC و اهداف مورد نظر در دستیابی به فناوری مدرن ، بهترین اقدامات موجود با توجه به شاخص‌های دسته‌ اثرات و فهرست‌های ضرایب تعیین خصوصیات ، همزمان برای تغییرات آب‌وهوایی، کاهش ازن استراتوسفریک، تشکیل فتواکسیدانت، اسیدی شدن، و اوتروفیکیشن آبی و خاکی پرداخته شده است. تاریخچه انتخاب موضوعات کلی مرتبط با LCA و ویژگی‌های اثرات LCA در گزارش تاریخچه دیگری که حاصل تحقیقات پوتینگ . کلوفر بوده ارائه شده است(2001).

این کتاب حاوی اطلاعاتی در ارتباط با ویژگی‌های تغییرات آب‌ و هوایی، کاهش ازن استراتوفریک، اسیدی شدن، تشکیل تروپوسفر فتواکسیدانت، اوتروفیکیشن خاکی و آبی است. برای هر دسته‌ اثر مرور فناوری مفروض در رابطه با ویژگی‌های دسته‌ اثر مفروض در LCA ارائه شده است.

چاپ شده در سال 1399

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...