نقش سیاست در مدیریت جامع منابع آب.

نقش سیاست در مدیریت جامع منابع آب.
عباس میرزایی a، شایان خلیلی ارجقی b، هلن مربی هروی c*
a کارشناس ارشد محیط زیست- کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- دانشجوی MPH آموزش بهداشت در دانشگاه شهید بهشتی تهران
b دکترای آلودگی محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳ ، ایران
c سردبیر ، نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار، تهران،

چکیده مطلب
مدیریت منابع آب فرایندی است که با برخورد منافع و دیدگاههای رقابتی و متناقض روبرو است . هدف از تحقیق بررسی ضرورت ها و سیاست های پایش آلودگی های زیست محیطی و نقش سیاست در اجرای این برنامه می باشد. نتایج نشان می دهد که رویکرد یکپارچه در مدیریت منابع آب باعث تقویت مکانیسم گفتگو ، مذاکره و مشارکت می شود. استفاده از این اصول باعث بوجود آمدن استراتژی ها و متعاقب آن فرایند برنامه ریزی را به ارمغان می آورد. تعهد سیاسی باید در طول فرایند برنامه ریزی حفظ شود ، اما در صورت وجود هرگونه تغییر عمده ، ممکن است مقاومت ایجاد شود. مشاوره و همکاری نزدیک با وزارتخانه های متاثر و علاقه مند در بالاترین سطح در حین تهیه طرح بسیار مهم است.
شناسایی و پایش آنلاین کیفیت منابع آب به عنوان محرک پیشرفت مستمر کیفیت و همچنین باعث دستیابی به سطح بالایی از تضمین کیفیت در راه رسیدن به اهداف می باشد. بنابراین ، باید یک سیستم هوشمند مبتنی بر رایانه برای مدیریت کیفیت و فرآیندهای ارزیابی منابع آب ضروری است. شناسایی و پایش آنلاین می تواند به ارزیاب کیفیت کمک کند تا عملکردها بدون تلاش ، به صورت خودکار و بدون اتلاف وقت ارزیابی شوند.
قبول شده برای چاپ در ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0