نقش سیاست در مدیریت جامع منابع آب.

نقش سیاست در مدیریت جامع منابع آب.
عباس میرزایی a، شایان خلیلی ارجقی b، هلن مربی هروی c*
a کارشناس ارشد محیط زیست- کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- دانشجوی MPH آموزش بهداشت در دانشگاه شهید بهشتی تهران
b دکترای آلودگی محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳ ، ایران
c سردبیر ، نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار، تهران،

چکیده مطلب
مدیریت منابع آب فرایندی است که با برخورد منافع و دیدگاههای رقابتی و متناقض روبرو است . هدف از تحقیق بررسی ضرورت ها و سیاست های پایش آلودگی های زیست محیطی و نقش سیاست در اجرای این برنامه می باشد. نتایج نشان می دهد که رویکرد یکپارچه در مدیریت منابع آب باعث تقویت مکانیسم گفتگو ، مذاکره و مشارکت می شود. استفاده از این اصول باعث بوجود آمدن استراتژی ها و متعاقب آن فرایند برنامه ریزی را به ارمغان می آورد. تعهد سیاسی باید در طول فرایند برنامه ریزی حفظ شود ، اما در صورت وجود هرگونه تغییر عمده ، ممکن است مقاومت ایجاد شود. مشاوره و همکاری نزدیک با وزارتخانه های متاثر و علاقه مند در بالاترین سطح در حین تهیه طرح بسیار مهم است.
شناسایی و پایش آنلاین کیفیت منابع آب به عنوان محرک پیشرفت مستمر کیفیت و همچنین باعث دستیابی به سطح بالایی از تضمین کیفیت در راه رسیدن به اهداف می باشد. بنابراین ، باید یک سیستم هوشمند مبتنی بر رایانه برای مدیریت کیفیت و فرآیندهای ارزیابی منابع آب ضروری است. شناسایی و پایش آنلاین می تواند به ارزیاب کیفیت کمک کند تا عملکردها بدون تلاش ، به صورت خودکار و بدون اتلاف وقت ارزیابی شوند.
قبول شده برای چاپ در ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0