مقاله کاربردی

نقش شهرداری در حفظ محیط‏زیست، سلامت شهر و توسعه پایدار (مورد مطالعه: شهر حاجی آباد – استان هرمزگان).

*لیلی شرفی پور a، علیرضا بنی اسدی b، شیوا قادری c

a کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، استان هرمزگان، ایران

b کارشناسی ارشد آبخیزداری و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد سیرجان، استان هرمزگان، ایران

c کارشناسی ارشد جامعه‏شناسی، دانشگاه پیام‏نور تهران، مرکز پرند، استان کرمانشاه، ایران

 

چکیده مطلب

به منظور تقلیل پیامدها و نظارت بر نحوه‏ بهره‏برداری شهرواندان از محیط پیرامون خود شهرداری حاجی آباد در زمینه‏ مدیریت شهری اقداماتی در مسیر شناخت و بررسی سیستم مدیریت پسماند شهر برداشته تا بتواند در جهت بهبود کیفیت شهر حاجی آباد و برنامه‏ریزی برای آینده پیش برود. هدف تحقیق بررسی کلیه اقدامات انجام شده و یافتن فرصت‏های بهبود در این زمینه می‏باشد. تحقیق از نوع کاربردی است و اطلاعات و داده‏ها از طریق مطالعات کتابخانه‏ای و میدانی با بررسی الگوی مدیریت پسماند در شهرستان حاجی‏آباد بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان میدهد علی رغم کمبود برنامه‏های آموزش عمومی از سوی شهرداری حاجی‏آباد و دهیاری‏های منطقه برای آگاهی و فرهنگ‏سازی مردم در زمینه‏های کاهش تولید پسماند و تفکیک در مبدأ و تفکیک نامناسب پسماند در مراکز بهداشتی و درمانی و اختلاط پسماندهای پزشکی و عادی شهروندان دارای روحیه مشارکت بالایی برای همکاری در برنامه‏ها و طرح‏های مدیریت پسماند هستند. همچنین ظروف مکانیزه ذخیره‏سازی تنها در برخی نقاط شهر حاجی‏آباد و روستاهای منطقه موجود بوده و شهر فاقد مخازن ذخیره‏سازی موقت پسماند در بیشتر روستاها می‏باشد و برنامه منظمی برای شستشو ندارند. کمبود ماشین‏آلات مناسب و جمع‏آوری پسماند به صورت سنتی، عدم وجود مراکز پردازش و بازیافت، مکانیابی نامناسب محل‏های فعلی دفن پسماند روستایی، اجرای روش‏های نامناسب دفع و دفن پسماند شهری و روستایی و ساختمانی منطقه، عدم استفاده بهینه از محل‏های دفن موجود درنتیجه کاهش عمر مفید آنها که منجر به نیاز مجدد به محل‏های جدید می‏شود، همچنین تفکیک و جمع‏آوری پسماندهای با ارزش از میان انبوه پسماندها در محل‏های دفن توسط بخش خصوصی یا زباله‏گردها ، عدم نظارت کافی شهرداری و دهیاری‏های منطقه بر محل‏های دفع و دفن (نبود حصارکشی و نگهبانی) از جمله تهدیدهای شناسایی شده در منطقه بوده است.

قبول شده برای چاپ در 16 خرداد 1401

Volume 1, Issue 3 (Apr.-May 2022)

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...