ارسال مقاله

مراحل چاپ مقاله بصورت زیر می باشد:

۱-  رسید دریافت مقاله توسط ژورنال  ظرف مدت ۲۴ ساعت به ایمیل شما ارسال خواهد شد،در صورت عدم مشاهده فایل پوشه Spam  یا Junk Mail را بررسی نمایید.

۲- بعد از بررسی دقیق پس از ۲۰ روز کاری به شما اطلاع داده خواهد شد که مقاله برای چاپ در ژورنال پذیرفته خواهد شد یا خیر

۳-آماده سازی مقاله نهایی و پر کردن فرم های مربوطه توسط نویسنده

۴-ارسال مقاله نهایی برای انتشار بصورت Online توسط نویسنده

۵-پرداخت هزینه چاپ مقاله

هزینه ۳۰۰ هزار تومان می باشد که شامل هزینه های بررسی دقیق مقاله توسط داوران و چاپ بصورت Online می باشد ( این هزینه فقط برای چاپ ۵ صفحه A4 درنظر گرفته شده است ، برای چاپ هر یک صفحه اضافی هزینه ای معادل ۵۰ هزار تومان اضافه خواهد شد) . مقاله های فارسی نیاز به ترجمه انگلیسی چکیده دارند.

توجه: دریافت و ارسال فایل مقاله از طریق ایمیل ژورنال می باشد.   (emsdjournal@yahoo.com)  / (emsd.editor@gmail.com)

emsd-template-201701

emsd-template201702

 

 

 

 

  • هلن مربی
  • 21 بهمن 95
0