کرونا ، محیط زیست ، فرهنگ و تغییرات اجتماعی

کرونا ، محیط زیست ، فرهنگ و تغییرات اجتماعی.
مریم مظاهری a، هلن مربی هروی *b
a دانشجوی دوره دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، علوم و فنون دریایی ،کدپستی، ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران
b سردبیر، دکتری مدیریت محیط زیست ، EMSD , تهران ، کد پستی ۱۹۴۵۸۳۳۸۱۴ ، ایران

چکیده مطلب
گسترش جهانی کروناویروس پاسخ های شدید و گسترده دولتها را در سراسر جهان برانگیخته است. اجرای سیاست های کلی در این زمینه موفقیت آمیز بوده است و تغییرات اجتماعی زیادی در سطح سازمانها و اجتماع بوجود آورده است . فوریت اقدام برای مقابله با گسترش سریع همه گیری و تغییر اوضاع و تلاش سریع و گسترده برای بازگرداندن وضع موجود و ایجاد استراتژی های نظارتی در سطح جهان در سطوح مختلف جامعه از جمله تلاشهایی بوده که انجام شده است . این تحقیق با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین انجام شده و در پی یافتن ارتباط بین شاخص های بیماری کرونا ، محیط زیست ، فرهنگ و تغییرات اجتماعی است . هدف تحقیق بررسی واکنش ها به تهدید کلان اجتماعی همه گیری بیماری کرونا می باشد. این بیماری عواقب زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی گسترده ایی داشته است. تغییرات اجتماعی بسیار زیاد و واکنش های شدیدی نسبت به شرایط انجام شده است . میان افراد جامعه تفاوتهایی وجود دارد، افراد معمولی جامعه معمولا دارای صفات و خصوصیاتی هستند که همگی آنها مورد پسند نیست و در نتیجه باید سعی شود که در بدو کار ضمن فرآیند اجتماعی کردن موضوع این صفات نامطلوب در آنها از بین برود. البته داشتن باورهای بهداشتی در فرهنگ های مختلف محرز است ولی آنچه که در پی آن هستیم تغییرات جزئی و ظریفی است که باید بوجود آید تا افراد بتوانند خود را با سازمان تطبیق دهند و در مقابل تغییرات تا با مقاومت افراد روبرو نشویم زیرا این مقاومت یکی از موانع اصلی اجرای ناموفق اجرای استراتژی های زیست محیطی ، فرهنگی و اجتماعی برای کنترل گسترش بیماری کرونا می باشد.

قبول شده برای چاپ در ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0