مقایسه اثرات توسعه گردشگری ورزشی دریایی بر شاخص های توسعه پایدار در ایران و جهان Volume 1, Issue 1 (July-August. 2023) سال 1402 دوره 7 *کیمیا باقرزاده a، هلن مربی هروی b a دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران b دکتری ، مدیریت محیط زیست ، دانشگاه یو پی ام […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...