مدیریت استفاده از سموم دفع آفات در مزارع کشاورزی ايوب اماني کلا ريجاني a هلن مربی هروی b، سعیده نجفی شیخ جان c a کارشناس ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم زمین ، گروه جغرافیا، گرایش برنامه ریزی روستایی ، تهران ایران b سردبیر ، دکتری مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، […]

مدیریت پسماندهای کشاورزی در مزرعه سجاد نجفی شیخ جان a، هلن مربی هروی b، فروغ فرساد c a کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، تهران ، ایران b سردبیر ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، ایران c استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و […]

نقش مدیریت خاک در به حداقل رساندن آلودگی آب هلن مربی هروی a، سجاد نجفی شیخ جان b a سردبیر ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، ایران b کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران ، ایران چکیده مطلب کشاورزی به منبع اصلی آلودگی آب تبدیل شده است. […]

مدیریت اثرات سوءکشاورزی بر حیات وحش. بررسی مخاطرات کشاورزی برای حیات وحش. هلن مربی هروی a، حسین زارعی b، امیر اردلان اکبریانc a سردبیر ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، ایران b کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA ، دانشگاه آزاد ساوه ، ایران c کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست ، دانشگاه […]

گرمایش جهانی و کشاورزی در ایران. هلن مربی هروی a، امیر اردلان اکبریان b a سردبیر ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، ایران b کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست ، دانشگاه خواجه نصیر ، تهران ، ایران چکیده مطلب در لیست طولانی مشکلات احتمالی ناشی از گرم شدن کره زمین ، […]

بهینه‌سازی جاذب بنتونیت و بررسی راندمان حذف آلاینده‌ها از فاضلاب صنایع پتروشیمی هومن بهمن‌پور a، شهرزاد خرم‌نژادیان b a استادیار ،گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران b استادیار ،گروه محیط زیست، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران چکیده مطلب هدف از اين تحقيق استفاده هر چه […]

اهمیت سنجش آلودگی صوتی در فضاهای ورزشی هومن بهمن‌پور a، علی فهیمی‌نژاد b a استادیار محیط‌زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران b استادیار تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران چکیده مطلب با وجود آنکه امواج صوتي به عنوان يك عامل ضروري در زندگي […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...