مقایسه اثرات توسعه گردشگری ورزشی دریایی بر شاخص های توسعه پایدار در ایران و جهان Volume 1, Issue 1 (July-August. 2023) سال 1402 دوره 7 *کیمیا باقرزاده a، هلن مربی هروی b a دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران b دکتری ، مدیریت محیط زیست ، دانشگاه یو پی ام […]

آشنایی با روش های اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطرار در مناطق شهری با رویکرد پدافند غیر عامل تهیه کننده : مریم مظاهری شابک : 7-9-96494-622-978 پدافند غیر عامل : امنیت ، ایمنی ، پایداری امنیت: عبارت است ازحفظ حقوق، صحت، تمامیت، محرمانگی اطلاعات و سهولت دسترسی مجاز . ایمنی: عبارت است از حفظ […]

تهیه کنندگان رخشاد حجازی ، ندا قاسمی ، زهره السادات مجتهد زاده ، آرزو نصیری امروزه امنیت، قابلیت اطمینان و در دسترس بودن منابع انرژی، امری ضروری در پایداری و توسعه اقتصادی جوامع می باشد. تغییرات اقلیمی، عدم امنیت حامل های انرژی (غالبا تجدید پذیر) و همچنین رشد مصرف انرژی، چالش های بسیاری را در […]

هدف اصلی کتاب شناسایی و ارزیابی بعضی از مشکلات زیست محیطی پیش روی مناطق مختلف ایران است . دوره دوم شامل چندین مقاله در زمینه های آب ، آلودگی زیست محیطی و مسائل اجتماعی است که کمک به افزایش آگاهی در افراد و درک رابطه آلودگی ، محیط زیست و جامعه دارند. در هر مقاله […]

تجارب جهاني مشاركت در محيط زیست ساحل بابازاده ،کارشناس مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست و دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و فنون دریایی مژگان زعیمدار,استادیار ،مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و فنون دریایی مقدمه درجامعه امروز سلامت و سالم زيستن مورد تاكيد و از نكات مورد […]

تا ثیر کووید 19 بر محیط زیست با رویکرد مدیریت شهری مریم مظاهری ، مژگان زعیم دار دانشجوی دکتری تخصصی ، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و فنون دریایی استادیار ،مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و فنون دریایی کرونا […]

مقاله های چاپ شده مقایسه اثرات زیست محیطی نیروگاههای هیدروالکتریک برای اجراء یا عدم اجراء پروژه معصومه شاهنوری a، سعید ملماسی b* a دکتری مدیریت محیط زیست ، دانشکده علوم و فونون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران b گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...