تهیه کنندگان رخشاد حجازی ، ندا قاسمی ، زهره السادات مجتهد زاده ، آرزو نصیری امروزه امنیت، قابلیت اطمینان و در دسترس بودن منابع انرژی، امری ضروری در پایداری و توسعه اقتصادی جوامع می باشد. تغییرات اقلیمی، عدم امنیت حامل های انرژی (غالبا تجدید پذیر) و همچنین رشد مصرف انرژی، چالش های بسیاری را در […]

تجارب جهاني مشاركت در محيط زیست ساحل بابازاده ،کارشناس مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست و دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و فنون دریایی مژگان زعیمدار,استادیار ،مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و فنون دریایی مقدمه درجامعه امروز سلامت و سالم زيستن مورد تاكيد و از نكات مورد […]

تا ثیر کووید 19 بر محیط زیست با رویکرد مدیریت شهری مریم مظاهری ، مژگان زعیم دار دانشجوی دکتری تخصصی ، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و فنون دریایی استادیار ،مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و فنون دریایی کرونا […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...